Skapa ditt VARTA® Partner Portal-konto

Följande formulär samlar in ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi rekommenderar att du läser vår sekretesspolicy om hur vi skyddar och hanterar dina inskickade uppgifter.

Personuppgifter


Hälsning

Företagsuppgifter


Sekretesspolicy

Johnson Controls åtar sig att skydda dina personuppgifter i enlighet med riktlinjer om rättvis informationshantering och gällande dataskyddslagar. För att läsa sekretesspolicyn i sin helhet, gå till vår webbsida: www.johnsoncontrols.com/legal/privacy

Dataskydd

Vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter enbart i enlighet med gällande dataskyddslagar. Angivna data sparas och behandlas enbart för att kunna driva VARTA® Partner Portal på denna webbsida. Alla uppgifter raderas när du återkallar ditt godkännande. Vi delar aldrig med oss av dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt godkännande. Vi rekommenderar även att du läser den sekretesspolicy som vi hänvisar till i dessa villkor och som du hittar på vår webbsida.

Webbsideinnehåll

Denna webbsida innehåller varumärken, tjänstemärken, upphovsrättsskyddat material och annat innehåll ägt, licensierat eller med godkännande använt av oss. Vi har ensamrätt till samtliga rättigheter och äganderätt till innehållet däri, inklusive samtliga upphovsrätter, varumärken och övriga immateriella rättigheter. Du får inte spara, modifiera, kopiera, publicera, visa, överföra, anpassa eller på annat sätt utnyttja innehållet utan att först ha erhållit vårt skriftliga godkännande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar till delar av eller allt innehåll utan föregående meddelande.

Ansvarsfriskrivning

Vi har under utvecklingen av denna sida ansträngt oss för att säkerställa att all angiven information är aktuell, korrekt och tydlig. Trots detta kan det då och då uppstå oavsiktliga misstag. De tjänster, information och data som anges på vår webbsida tillhandahålls i "befintligt skick" utan några som helst garantier.

I den mån länkar eller hänvisningar till tredjepartssidor inkluderas på vår webbsida friskriver vi oss ansvaret för information, kommunikation och material som tillhandahålls på sådana sidor eller i sådan länkar. Vi anger härmed uttryckligen att vi inte nödvändigtvis har samma åsikt som de parter vars länkar eller hänvisningar återfinns på vår webbsida.

Genom att använda vår webbsida tar du på dig fullt ansvar för de risker som finns förknippade med sådan användning, inklusive risken att din dator, mjukvara eller data skadas av ett virus, annan mjukvara eller annan fil som kan komma att överföras från eller aktiveras via vår webbsida eller din åtkomst till denna. Vi ansvarar inte för eventuella direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador, inklusive (utan begränsningar) intäkts- och vinstförluster, som uppstår till följd av eller som på något sätt är förknippade med användningen eller felanvändningen av informationen eller bristen på information på vår webbsida.

Genom att fylla i formuläret ovan och kryssa för knappen "Prenumerera" bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt vår sekretess- och cookie-policy.

Läs vår sekretesspolicy