Utwórz konto w Portalu dla Partnerów VARTA®

Za pomocą tego formularza zbieramy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności, aby dowiedzieć się, jak chronimy przesłane przez Ciebie dane i w jaki sposób nimi zarządzamy.

Powitanie

Polityka Prywatności

Johnson Controls zobowiązuje się do chronienia Twoich danych osobowych zgodnie z uczciwymi praktykami dotyczącymi informacji oraz obowiązującymi przepisami prawa z zakresu prywatności danych. Aby uzyskać dostęp do pełnej wersji oświadczenia dot. prywatności, odwiedź witrynę spółki macierzystej: www.johnsoncontrols.com/legal/privacy

Ochrona danych

Zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony prywatności danych. Wprowadzone dane są zbierane i wykorzystywane wyłącznie do celów dostarczania usługi Portalu dla Partnerów VARTA® na tej stronie. Jeśli wycofasz swoją zgodę na przechowywanie, dane zostaną usunięte. Bez Twojej zgody dane nie będą ujawniane stronom trzecim ani wykorzystywane do celów reklamowych. Zachęcamy również do przeczytania naszej Polityki Prywatności, która jest powiązana z niniejszym Regulaminem, i którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Zawartość strony

Strona zawiera znaki towarowe, materiały chronione prawem autorskim i inne treści posiadane przez nas lub wykorzystywane na podstawie licencji czy zezwolenia. Jesteśmy jedynym posiadaczem całości praw i tytułów do Zawartości, w tym wszystkich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Nie wolno zapisywać, zmieniać, kopiować, publikować, wyświetlać, przesyłać, dostosowywać ani w żaden sposób wykorzystywać Zawartości bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Zawartości na tej stronie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Podczas przygotowywania tej strony dołożono wszelkich starań, aby zapewnić aktualne, poprawne i jasno przedstawione informacje. Niemniej mogą wystąpić nieumyślne błędy w informacjach. Usługi, informacje i dane udostępniane na naszej stronie dostarczane są w formie „w jakiej są”, bez żadnych gwarancji.

W zakresie łączy oraz odsyłaczy do witryn internetowych stron trzecich podanych na naszej stronie internetowej nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za informacje, komunikaty czy materiały dostępne na takich witrynach czy też za pośrednictwem łączy dostarczanych na powiązanej stronie. Wyraźnie oświadczamy, że nie musimy podzielać opinii i/lub treści stron trzecich opublikowanych w powiązanych witrynach.

Korzystając z naszej strony internetowej, ponosisz całe związane z tym ryzyko, w tym ryzyko dla swojego komputera, oprogramowania czy danych, które mogą zostać zniszczone przez wirus, oprogramowanie lub inne pliki, które mogą być przesyłane lub aktywowane za pośrednictwem naszej strony lub z powodu uzyskania do niej dostępu. Bez względu na okoliczności nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, bezpośrednie, umyślne, przypadkowe bądź następcze szkody, w tym bez ograniczeń utratę przychodów czy zysków, wynikające lub związane z używaniem bądź niewłaściwym używaniem informacji bądź brakujących informacji na naszej stronie internetowej.

Wypełniając powyższy formularz i klikając przycisk „Subskrybuj”, potwierdzasz przeczytanie, zrozumienie i akceptację naszej Polityki Prywatności oraz Polityki dot. plików cookie.

Przeczytaj naszą Politykę Prywatności