Opprett en VARTA® Partner Portal-konto

I dette skjemaet oppgir du navn og kontaktinformasjon. Vi ber deg lese gjennom våre personvernregler, som inneholder informasjon om hvordan vi beskytter og håndterer personlige opplysninger om deg.

Personlig informasjon


Salutation

Forretningsinformasjon


Personvernregler

CLARIOS etterstreber å beskytte dine personlige opplysninger i samsvar med rettferdig informasjonspraksis og gjeldende personvernlovgivning. For å få tilgang til hele personvernerklæringen kan du gå til hovednettstedet: www.clarios.com/privacy-policy

Personvern

Vi samler inn, bruker og lagrer dine personlige opplysninger utelukkende innenfor rammen av bestemmelsene i gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene du oppgir, lagres og brukes utelukkende for leveringen av VARTA® Partner Portal på dette nettstedet. Opplysningene slettes når du tilbakekaller samtykket til lagringen. Det vil ikke være noen utlevering til tredjeparter eller bruk for reklameformål uten ditt samtykke. Vi oppfordrer deg til også å lese våre personvernregler, som er inkludert som referanse i disse vilkårene, og som du finner på nettsidene våre.

Site Content

Nettstedet inneholder varemerker, tjenestemerker, opphavsrettsbeskyttet materiale og annet innhold som eies, lisensieres eller brukes med tillatelse fra oss. Vi er eneeier av alle rettigheter og alt eierskap til innholdet, inkludert alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Du kan ikke lagre, endre, kopiere, publisere, vise, overføre, tilpasse eller på noen måte utnytte innholdet uten vår forutgående skriftlige tillatelse. Vi forbeholder oss retten til å endre alt innhold på denne siden når som helst uten varsel.

Ansvarsfraskrivelse

I utarbeidelsen av dette nettstedet har vi gjort vårt beste for å gi en så oppdatert, korrekt og tydelig informasjon som mulig. Likevel kan utilsiktede feil i informasjonen oppstå. Tjenestene, informasjonen og dataene som er tilgjengelig på nettsidene våre, leveres "som de er" uten garantier av noe slag.

I den utstrekning lenker eller pekere til tredjeparts nettsteder finnes på vårt nettsted, påtar vi oss ikke noe ansvar for informasjon, kommunikasjon eller materiale som er tilgjengelige på slike lenkede nettsteder, eller på noen lenke som finnes på et lenket nettsted. Vi erklærer eksplisitt at vi ikke nødvendigvis deler fremstillinger og/eller meninger fra tredjeparter på et lenket nettsted.

Ved å bruke nettstedet vårt påtar du deg all risiko knyttet til bruken av det, inkludert risiko for at datamaskiner, programvare eller data skades av virus, programvare eller andre filer som kan overføres eller aktiveres via vårt nettsted eller din bruk av det. Vi skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller konsekvensielle skader, inkludert, men ikke begrenset til tapte inntekter elle tapt fortjeneste som skyldes eller på noen måte er knyttet til bruk eller misbruk av informasjon eller mangel på informasjon på nettstedet vårt.

Ved å fylle ut skjemaet over og klikke på "Registrering" bekrefter du at du har lest gjennom, forstått og godtatt personvernreglene våre samt retningslinjene for informasjonskapsler.

Les våre personvernregler