Maak uw VARTA®-Partner Portal-account aan

Dit formulier verzamelt uw naam en uw contactgegevens. Lees ons privacybeleid over hoe wij uw ingediende gegevens beschermen en beheren.

Persoonsgegevens


Begroeting

Bedrijfsinformatie


Privacy Policy

Johnson Controls zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met eerlijke informatiepraktijken en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Om toegang te krijgen tot de privacyverklaring in zijn geheel, bezoekt u onze bovenliggende website: www.johnsoncontrols.com/legal/privacy

Gegevensbescherming

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. De ingevoerde gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van het VARTA® Partner Portal op deze website. De gegevens worden verwijderd wanneer u uw toestemming voor de opslag herroept. Er is geen bekendmaking aan derden of gebruik voor reclamedoeleinden zonder uw toestemming. We raden u ook aan om ons privacybeleid te lezen dat door middel van verwijzing is opgenomen in deze voorwaarden en dat u op onze website kunt vinden.

Site Content

De site bevat handelsmerken, servicemerken, auteursrechtelijk beschermde materialen en andere inhoud die eigendom zijn, in licentie gegeven of gebruikt worden met onze toestemming. We zijn de enige eigenaar van alle rechten en titels op de inhoud, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud niet opslaan, wijzigen, kopiëren, publiceren, weergeven, verzenden, aanpassen of op enigerlei wijze exploiteren zonder onze voorafgaande sschriftelijke toestemming. We behouden ons het recht voor om de inhoud op deze site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Bij de voorbereiding van deze site wordt alles in het werk gesteld om de meest actuele, correcte en duidelijk omschreven informatie te verstrekken. Desalniettemin kunnen zich onopzettelijke fouten in de informatie voordoen. De diensten, informatie en gegevens die op onze website beschikbaar worden gesteld, worden geleverd “zoals ze zijn" zonder enige garantie van welke aard dan ook.

Voor zover links of verwijzingen naar websites van derden op onze website zijn opgenomen, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige informatie, communicatie of materialen die beschikbaar worden gesteld op dergelijke gekoppelde sites of op enige link in een gekoppelde site. We verklaren uitdrukkelijk dat we niet noodzakelijkerwijs inhoud en/of meningen van derden delen die zich op een gekoppelde site bevinden.

Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u alle risico's verbonden aan het gebruik van deze site, met inbegrip van het risico dat uw computer, software of gegevens worden beschadigd door een virus, software of enig ander bestand dat via onze website of uw toegang daartoe wordt overgedragen of geactiveerd. We zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, including, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten of gederfde winst die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of misbruik van de informatie of het ontbreken van informatie op onze website.

Door het invullen van het bovenstaande formulier en het aanvinken van de knop “Inschrijven" bevestigt u dat u onze privacyvoorwaarden en onze cookievoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Lees ons privacybeleid