Δημιουργήστε το δικό σας Λογαριασμό Πύλης Εταίρων της VARTA®

Το παρόν έντυπο περιλαμβάνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας. Παρακαλώ αναθεωρήστε την Πολιτική Ιδιωτικότητάς μας στην ιστοσελίδα για να μάθετε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε και διαχειριζόμαστε τα δεδομένα που μας υποβάλετε.

Προσωπικές πληροφορίες


Χαιρετισμός

Επιχειρηματικές πληροφορίες


Πολιτική ιδιωτικότητας

Η εταιρεία Johnson Controls έχει δεσμευτεί στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και σύμφωνα με τις δίκαιες πρακτικές πληροφόρησης και τους εφαρμοστέους νόμους περί ιδιωτικότητας των δεδομένων. Για να αποκτήσετε΄πλήρη πρόσβαση στην ειδοποίηση ιδιωτικότητας παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της μητρικής μας εταρείας: www.johnsoncontrols.com/legal/privacy

Προστασία Δεδομένων

Εμείς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνον εντός των ορίων των διατάξεων των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για την εκτέλεση της Πύλης Εταίρων της ® στην παρούσα ιστοσελίδα. Τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν όταν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στην αποθήκευσή τους. Δεν πραγματοποιείται καμία γνωστοποίηση σε τρίτους ή χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς τη συναίνεσή σας. Σας ενθαρρύνουμε, επίσης, να διαβάσετε την Πολιτική ιδιωτικότητάς μας, που είναι ενσωματωμένη ως αναφορά στους παρόντες ‘Όρους’ και την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα περιέχει εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, υλικά που διέπονται από το νόμο περί ιδιωτικής περιουσίας, και άλλα περιεχόμενα την κυριότητα ή την άδεια χρήσης των οποίων έχει η δική μας εταιρεία. Εμείς είμαστε οι αποκλειστικοί κάτοχοι όλων των δικαιωμάτων και των τίτλων του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να αποθηκεύετε, να τροποποιείτε, να αντιγράφετε, να δημοσιεύετε, να προβάλλετε, να προσαρμόζετε ή να εκμεταλλευτείτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο το Περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε το όποιο τμήμα του Περιεχομένου ή ολόκληρο το Περιεχόμενο στον παρόντα Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αποποίηση ευθύνης

Κατά την προετοιμασία του παρόντος ιστότοπου, έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να παρασχεθούν οι κατά το δυνατόν πλέον ενημερωμένες, σωστές και σωστά εκπεφρασμένες πληροφορίες. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν αθέλητα σφάλματα στις πληροφορίες. Οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγύηση κανενός τύπου.

Στο βαθμό που οι σύνδεσμοι ή οι δείκτες σε ιστοσελίδες τρίτων μερών διατίθενται στον ιστότοπό μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες, επικοινωνίες ή υλικά που διατίθενται σε τέτοιους συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχεται σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο. Δηλώνουμε ρητά ότι δεν μοιραζόμαστε αναγκαστικά περιεχόμενο και / ή απόψεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους που περιέχεται σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κινδύνου για τον υπολογιστή, το λογισμικό ή τα δεδομένα σας εάν αυτά υποστούν βλάβη από οποιονδήποτε ιό, λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο που μπορεί να μεταδοθεί ή να ενεργοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας ή την πρόσβασή σας σε αυτήν. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απώλειας εσόδων ή απώλειας κερδών που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση ή την κακή χρήση των πληροφοριών ή την έλλειψη πληροφοριών στον ιστότοπό μας.

Συμπληρώνοντας το παραπάνω έντυπο και επισημαίνοντας το κουμπί «Εγγραφή» επιβεβαιώνετε ότι έχετε αναθεωρήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί του όρους περί ιδιωτικότητάς μας, καθώς και τους ορους περί Cookies της εταιρείας μας

Διαβάστε την Πολιτική ιδιωτικότητάς μας