Vytvořte si účet na VARTA® Partner Portal

Tento formulář obsahuje vaše jméno a kontaktní informace. Prosím, podívejte se na naše Zásady ochrany osobních údajů, jak chráníme vámi poskytnuté údaje a jak s nimi zacházíme.

Osobní informace


Oslovení

Obchodní informace


Privacy Policy

Společnost Johnson Controls se zavazuje chránit vaše osobní údaje v souladu s čestným nakládáním s informacemi a příslušnými zákony na ochranu soukromí. Chcete-li získat přístup k oznámení o ochraně soukromí v plném rozsahu, navštivte náš nadřazený web: www.johnsoncontrols.com/legal/privacy

Ochrana dat

Sbíráme, používáme a ukládáme vaše osobní údaje výhradně v rámci ustanovení příslušných zákonů na ochranu osobních údajů. Vložené údaje jsou ukládány a používány výhradně pro účely VARTA®Partner Portal na této webové stránce. Při odvolání svého souhlasu s ukládáním budou tyto údaje odstraněny. Tyto údaje nejsou bez vašeho souhlasu předávány třetím osobám, ani používány k reklamním účelům. Doporučujeme vám, abyste si také přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, které jsou začleněné pod odkazem do těchto Podmínek, a které najdete na našich webových stránkách.

Obsah webu

Stránky obsahují ochranné známky, servisní značky, materiály chráněné autorským právem a další obsah vlastněný, licencovaný nebo používaný s povolením z naší strany. Jsme výhradním vlastníkem všech práv a titulů k obsahu, včetně všech autorských práv, ochranných známek a jiných práv duševního vlastnictví. Nesmíte ukládat, měnit, kopírovat, publikovat, zobrazovat, přenášet, upravovat či jakýmkoli způsobem využívat obsah bez našeho předchozího písemného svolení. Vyhrazujeme si právo změnit jakýkoli i celý obsah na těchto stránkách kdykoliv bez předchozího upozornění.

Vyloučení odpovědnosti

Při přípravě této stránky směřuje veškeré úsilí k poskytování nejnovějších, přesných a jasně vyjádřených informací. Přesto může dojít k neúmyslným chybám v údajích. Tyto služby, informace a údaje zpřístupněné na našich webových stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez záruky jakéhokoli druhu.

V rozsahu, v němž jsou odkazy nebo ukazatele na internetové stránky třetích stran obsaženy na našich webových stránkách, neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv informace, sdělení nebo materiály na těchto odkazovaných stránkách, ani za žádný odkaz na odkazovaných stránkách. Výslovně prohlašujeme, že se nemusíme nutně ztotožňovat s obsahem a/nebo názory jakékoli třetí strany na odkazované stránce.

Používáním naší webové stránky přebíráte veškerá rizika spojená s používáním těchto stránek, včetně jakéhokoli ohrožení vašeho počítače, poškození softwaru nebo dat jakýmkoli virem, softwarem nebo jakýmkoli jiným souborem, který by mohl být přenesen nebo aktivován prostřednictvím naší webové stránky nebo vaším přístupem k ní. Neneseme v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody, včetně a bez omezení ušlého výdělku nebo ušlého zisku, vyplývající z nebo jakkoliv související s používáním nebo zneužitím informací nebo nedostatku informací na našich webových stránkách.

Vyplněním výše uvedeného formuláře a zaškrtnutím tlačítka „Přihlásit se“ potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a akceptovali naše podmínky ochrany soukromí i podmínky týkající se cookies.

Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů