Създайте Ваш акаунт на VARTA® Partner Portal

Този формуляр събира информация за Вашето име и Вашите данни за контакт. Моля, прегледайте нашата политика за поверителност относно това как защитаваме и управляваме данните, които предоставяте.

Обръщение

Политика за поверителност

В Johnson Controls сме ангажирани да пазим Вашата лична информация в съответствие с практиките за правомерно използване на информацията и приложимите закони за защита на личните данни. За достъп до декларацията за поверителност в нейната цялост, моля, посетете нашия основен сайт: www.johnsoncontrols.com/legal/privacy

Защита на данните

Ние събираме, използваме и съхраняваме Вашите лични данни единствено в рамките на разпоредбите на приложимите закони за защита на личните данни. Въведените данни се запазват и използват единствено за целите на VARTA® Partner Portal на този уебсайт. Данните ще бъдат изтрити, когато оттеглите Вашето съгласие за съхранение на данните. Не се извършва разкриване на данни на трети страни и данните не се използват за рекламни цели без Вашето съгласие. Съветваме Ви също така да прочетете нашата политика за поверителност, която е включена чрез позоваване в тези условия и която ще намерите на нашия уебсайт.

Съдържание на сайта

Сайтът съдържа търговски марки, служебни марки, материали, защитени с авторски права и друго съдържание, което притежаваме или използваме по лиценз или с разрешение. Ние сме едноличният собственик на всички права и права на собственост върху съдържанието, включително всички запазени права, търговски марки и други права върху интелектуална собственост. Не се позволява да запазвате, променяте, да правите копия, да публикувате, показвате, предавате, адаптирате или по какъвто и да било начин да експлоатирате съдържанието без предварително писмено разрешение от нас. Ние запазваме правото да променяме всяка част от съдържанието на този сайт по всяко време без предизвестие.

Отказ от отговорност

При създаването на този сайт са положени всички усилия да бъде предоставена възможно най-точната, вярна и ясно изразена информация. Въпреки това могат да възникнат неволни грешки в информацията. Услугите, информацията и данните, които са налични на нашия уеб сайт, се предоставят "както са" без гаранции от никакъв вид.

В степента, в която линкове или показалци към уеб сайтове на трети страни се съдържат на нашия уеб сайт, ние не поемаме никаква отговорност за информацията, съобщенията или материалите, налични на тези свързани с линкове сайтове или на линкове съдържащи се на свързани с линкове сайтове. Изрично декларираме, че не споделяме непременно съдържанието и/или мненията на трети страни, съдържащи се в тези свързани с линкове сайтове.

Като използвате нашия уеб сайт, Вие поемате всички рискове, свързани с използването на този сайт, включително всички рискове за Вашия компютър, софтуер или данни от повреждане от вирус, софтуер или някакъв друг файл, който може да бъде изпратен или активиран чрез нашия уеб сайт или чрез Вашия достъп до него. Ние в никакъв случай не носим отговорност за преки, косвени, специални, неволни или последващи вреди, включително, без ограничение пропуснати приходи или пропуснати печалби, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването или неправомерното използване на информацията или липсата на информация на нашия уеб сайт.

Като попълвате формуляра по-горе и натискате бутона “Абониране”, Вие потвърждавате, че сте прегледали, разбрали и приели нашите условия за поверителността, както и нашите условия за бисквитките.

Прочетете нашата политика за поверителност